باطری های سکه ای لیتیوم

: درسایزهای مختلف جهت انواعSIMEANS باطری های سکه ای

بک آپ

ریموت کنترل خودرو

لب تاپ یا کامپیوتر

انواع دماسنج و غیره ارائه می شود