درباره ما

چرا ما را انتخاب می کنید؟

دلیل اول:

کارشناسان خرید ما با تکیه به تجربه 20ساله بهترین تولیید کننده ها را در سراسر جهان رسد می کنند وبه مذاکره می پردازند پس از اخذ نمایندگی رسمی اقدام به واردات قانونی و کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مینمایند.

دلیل دوم:

کارشناسان فروش ما با تکیه به تجربه 20 ساله بهترین مراکز پخش استانی را یافته وپس از مذارکرات و امضاء قرارداد به آموزش تیم فروش می پردازد.

دلیل سوم:

پس از فروش محصولات به نمایندگان استانی با پایبندی به اصول قرارداد و خدمات تبلیغاتی در حد توان تمامی تلاش خود را می کنیم تا کمک به خروج از قفسه فروشگاه نمائیم.

کار ما چیست؟

به عنوان یک شرکت، ما مسئول به جلو پیش بردن کسب و کارمان به نفع همه مشتریان هستیم . که تنها با تمرکز مداوم ما در کیفیت، ایجاد اطمینان ، دوام، ارزش های حرفه ای و خدمات به مشتریان امکانپذیر خواهد بود . در حالی که تمایل مستمر ما برای بهبود ، برخی از اقداماتی که ما به عنوان یک شرکت انجام می دهیم را تغییر خواهد داد ، ما همیشه به کسب و کار اخلاقی، حفظ احترام به فرد و اجرای کسب و کار جهت کسب اعتماد مخاطبین خود معتقدیم . در طول تاریخچه فعالیت شرکت ما ، ما را سرچشمه نوآوری، خلاقیت و پیشرفت های فن آوری دانسته اند. تلاش های بین المللی ما با هدف تمرکز بر توسعه سهم بازار در ایران بوده است . ما همچنان معتقدیم که محصولات ما، خدمات و ارزش هایی که برای مشتریان ما ایجاد می کند ، عناصر اساسی موفقیت مداوم ما در کسب و کار مان است .
توان افزا با نمایندگان خلاق و فعال و پر انرژی قادر به ارائه خدمات نوو کاربرد شیوه های نوین در توزیع محصولات در سرتاسر کشور می باشد.
توان افزا دارای نماینده گی انحصاری برندهای SMART FROG و SIMEANS و SILVER است.کیفیت تمام محصولات با استانداردهای روز اروپا می باشد.

به چه صورت؟

سیستم توزیع توان افزا

توان افزابا حضور قوی و چشمگیر ، از طریق کانال توزیع مویرگی به طور کامل و حرفه ای توانسته تمام سوپر مارکت ها، فروشگاه های زنجیره ای و نمایندگان خود در سراسر کشوررا پوشش دهد . همچنین با تشکیل یک تیم توزیع سازمان یافته متشکل از نیروی فروش آموزش دیده ، سرپرستان و مدیران فروش مجرب توانسته در ارائه محصولات خود به مصرف کنندگان بطور کارآمد و موفق اقدام نماید.

به عنوان یک شرکت، ما مسئول به جلو پیش بردن کسب و کارمان به نفع همه مشتریان هستیم . که تنها با تمرکز مداوم ما در کیفیت، ایجاد اطمینان ، دوام، ارزش های حرفه ای و خدمات به مشتریان امکانپذیر خواهد بود . در حالی که تمایل مستمر ما برای بهبود ، برخی از اقداماتی که ما به عنوان یک شرکت انجام می دهیم را تغییر خواهد داد ، ما همیشه به کسب و کار اخلاقی، حفظ احترام به فرد و اجرای کسب و کار جهت کسب اعتماد مخاطبین خود معتقدیم . در طول تاریخچه فعالیت شرکت ما ، ما را سرچشمه نوآوری، خلاقیت و پیشرفت های فن آوری دانسته اند. تلاش های بین المللی ما با هدف تمرکز بر توسعه سهم بازار در ایران بوده است . ما همچنان معتقدیم که محصولات ما، خدمات و ارزش هایی که برای مشتریان ما ایجاد می کند ، عناصر اساسی موفقیت مداوم ما در کسب و کار مان است.
رضایتمندی مشتریان
95%
تنوع در محصولات
60%
کیفیت و دوام محصولات
45%
نمایندگان خلاق و فعال
75%